Sự kiện

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ – HÀ TĨNH 2024

Khảo sát đánh giá kết quả vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Trường Tiểu học Lộc Yên, huyện Hương Khê
  • Trường Tiểu học Hương Bình, huyện Hương Khê
  • Trường Tiểu học Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
  • Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.