Dự án được tư vấn và thực hiện bởi các nhà Lãnh đạo, Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục nói chung và Giáo dục Thể chất nói riêng, với tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm lâu năm và sứ mệnh mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho trẻ, đặc biệt là độ tuổi Tiểu học.

Ông Lê Anh Vinh

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Ông Lý Quốc Biên

CHUYÊN GIA

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Ông Nguyễn Đức Quang

CHUYÊN GIA

PHÓ TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE – TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

CHUYÊN GIA

GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ông Đỗ Đức Lân

CHUYÊN GIA

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

THƯ KÝ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC GIA