Sự kiện

Lịch tập huấn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chương trình

Ngày thứ nhất

Buổi sáng

08:00 – 08:30 Đón tiếp đại biểu
08:30 – 08:45 Khai mạc
08:45 – 09:10 Giới thiệu tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học tích cực theo chiến lược 6C của Nike
09:10 – 10:00 Hoạt động nhóm: Chọn lựa, xây dựng nội dung dạy học theo chiến lược 6C
10:00 – 10:15 Teabreak
10:15 – 11:30 Các nhóm trình bày kết quả hoạt động;  Thảo luận về phần trình bày của các nhóm
11:30 – 13:45 Nghỉ trưa

Buổi chiều

14:00 – 14:50 Thực hành tập huấn mẫu trên đối tượng giáo viên
14:50 – 15:00 Teabreak
15:00 – 17:00 Tiết thực hành #1-2:
– Giáo viên thực hành 02 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng GV (2 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.

Ngày thứ 2

Buổi sáng

08:30 – 11:30 Tiết thực hành #3-4-5:
– Giáo viên thực hành 03 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng GV (2 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.
11:30 – 13:45 Nghỉ trưa

Buổi chiều

14:00 – 15:30 Tiết thực hành #6:
– Giáo viên thực hành 01 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng HS (2 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau giờ dạy Học sinh.
15:30 – 15:45 Teabreak
15:45 – 16:15 Trao đổi, thảo luận sau khóa tập huấn
16:15 – 16:30 Tổng kết khóa tập huấn