Tin dự án

Hà Nội triển khai chương trình giáo dục thể chất tiểu học 6C phát triển toàn diện thể lực cho học sinh

Từ tháng 9/2020, Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó, một trong những nội dung quan trọng nhất là chuyển từ tiếp cận theo nội dung sang phát triển thực chất năng lực học sinh.

Tại Hội thảo diễn ra mới đây tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều thầy cô giáo, đại diện các trường tiểu học tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã công bố Tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học theo “Chiến lược 6C”.

Trả lời