Sự kiện

Lịch tập huấn Hà Giang

Nội dung chương trình 29/1/2021

Buổi sáng

07:30 – 08:00 Đón tiếp đại biểu
08:00 – 08:15 Khai mạc
08:15 – 08:30 Giới thiệu tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học tích cực theo chiến lược 6C của Nike
08:30 – 09:15 Hoạt động nhóm: Chọn lựa, xây dựng nội dung dạy học theo chiến lược 6C
09:15 – 09:30 Teabreak
09:30 – 10:30 Các nhóm trình bày kết quả hoạt động; Thảo luận về phần trình bày của các nhóm
10:30 – 11:30 Thực hành tập huấn mẫu trên đối tượng giáo viên
11:30 – 13:30 Nghỉ trưa

Buổi chiều

13:30 – 15:30
Tiết thực hành #1-2:
– Giáo viên thực hành 02 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng GV (2 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.
15:30 – 16:30 Tiết thực hành #3:
– Giáo viên thực hành 01 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng HS (2 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau giờ dạy Học sinh.
16:30 – 17:00 Tổng kết khóa tập huấn