Sự kiện

Giám sát thử nghiệm – Bắc Ninh

Giám sát thử nghiệm vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Tiểu học Phú Lâm 2, Huyện Tiên Du
  • Tiểu học Phật Tích, Huyện Tiên Du
  • Tiểu học Tam Sơn 1, TX. Từ Sơn
  • Tiểu học Đình Bảng 2, TX. Từ Sơn

Cùng xem qua một số hình ảnh từ sự kiện.