Sự kiện

Giám sát thử nghiệm – Tuyên Quang

Giám sát thử nghiệm vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Tiểu học Trung Môn, Huyện Yên Sơn
  • Tiểu học Thái Bình, Huyện Yên Sơn
  • Tiểu học Trường Thành, TP. Tuyên Quang
  • Tiểu học Bình Thuận, TP. Tuyên Quang

Cùng xem qua một số hình ảnh từ sự kiện