Sự kiện

Khảo sát đánh giá – Cần Thơ

Khảo sát đánh giá kết quả thử nghiệm vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Tiểu học Võ Trường Toản, Quận Ninh Kiều
  • Tiểu học Bình Thủy, Quận Bình Thủy
  • Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận Ô Môn
  • Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, Huyện Phong Điền

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.