Sự kiện

Khảo sát đánh giá – Hà Giang

Khảo sát đánh giá kết quả thử nghiệm vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Tiểu học Phương Độ, TP. Hà Giang
  • Tiểu học Phố Bảng, Huyện Đồng Văn
  • Tiểu học Lạc Nông, Huyện Bắc Mê
  • Tiểu học 1/5, Huyện Vị Xuyên

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.