Sự kiện

Khảo sát đánh giá – Tuyên Quang

Khảo sát đánh giá kết quả thử nghiệm vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Tiểu học Bắc Mục, Huyện Hàm Yên
  • Tiểu học Tân Loan, Huyện Hàm Yên
  • Tiểu học Vinh Quang, Huyện Chiêm Hóa
  • Tiểu học Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.