Sự kiện

Thẩm định tài liệu

Thẩm định tài liệu Hướng dẫn Phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cấp Tiểu học theo chiến lược 6C

Ngày 01 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – số 101 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức thẩm định tài liệu Hướng dẫn Phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cấp Tiểu học theo chiến lược 6C. Hội đồng thẩm định bao gồm:

  • PGS. TS. Trần Huy Hoàng – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng
  • TS. Tạ Ngọc Trí – Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT – Phó chủ tịch Hội đồng
  • ThS. Trần Văn Lam – Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GD&ĐT – Ủy viên
  • TS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Giáo dục Thể chất, Trường ĐHSP Hà Nội 2 – Ủy viên
  • CN. Đào Thu Hương – Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội – Ủy viên
  • ThS. Vũ Thị Thư – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Ủy viên
  • ThS. Nguyễn Thị Hương Lan – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Ủy viên, Thư ký

Sau quá trình thảo luận và đánh giá, Hội đồng Thẩm định đồng thuận đi tới quyết định: Tài liệu Hướng dẫn Phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cấp Tiểu học theo chiến lược 6C phù hợp với định hướng Chương trình Giáo dục Phổ thông của Bộ GD&ĐT và có thể được triển khai vận dụng rộng rãi vào dạy học môn GDTC tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

Trả lời