Sự kiện

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ – BẮC GIANG 2023

Khảo sát đánh giá kết quả vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Yên Thế
  • Trường Tiểu học An Thượng, huyện Yên Thế
  • Trường Tiểu học Nghĩa Phương số 1, huyện Lục Nam
  • Trường TH Võ Tranh 1, huyện Lục Nam

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.