Sự kiện

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ – CAO BẰNG 2023

Khảo sát đánh giá kết quả vận dụng Chiến lược 6C tại các trường:

  • Trường Tiểu học & THCS Pác Bó, huyện Hà Quảng
  • Trường Tiểu học Tổng Cọt, huyện Hà Quảng
  • Trường Tiểu học Thanh Nhật, huyện Hạ Lang
  • Trường Tiểu học & THCS Kim Loan, huyện Hạ Lang

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật từ sự kiện.