Sự kiện

LỊCH TẬP HUẤN QUẢNG BÌNH

Nội dung chương trình

Ngày thứ nhất

Buổi sáng

07:30 – 08:00 Đón tiếp đại biểu
08:00 – 08:20 Khai mạc
08:20 – 09:00 Chia nhóm, đọc tài liệu, trao đổi thảo luận theo nhóm
09:00 – 09:30 Giới thiệu Chiến lược 6C và định hướng vận dụng trong dạy học môn học
09:30 – 09:45 Tea break
09:45 – 10:30 Hoạt động nhóm: Thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy
10:30 – 11:30 Các nhóm trình bày kết quả hoạt động; Thảo luận về phần trình bày của các nhóm; Kết luận
11:30 – 13:45 Nghỉ trưa

Buổi chiều

14:00 – 14:40 Tiết học minh họa: Thực hành tập huấn mẫu trên đối tượng giáo viên
14:40 – 15:00 Teabreak
15:00 – 17:00 Tiết thực hành #1-2:
– Giáo viên thực hành 02 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng GV (3 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.

Ngày thứ 2

Buổi sáng

08:30 – 11:00 Tiết thực hành #3-4:
– Giáo viên thực hành 01 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng GV (3 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.

– Giáo viên thực hành 01 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng HS (3 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau giờ dạy Học sinh.
11:00 – 13:45 Nghỉ trưa

Buổi chiều

14:00 – 15:00 Tiết thực hành #5:
– Giáo viên thực hành 01 tiết dạy (35-40 phút) trên đối tượng HS (3 nhóm thực hành song song)
– Thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau giờ dạy Học sinh.
15:00 – 15:30 Teabreak
15:30 – 16:15 Trao đổi, thảo luận sau khóa tập huấn
16:15 – 16:30 Tổng kết khóa tập huấn

 

Cùng xem qua một số hình ảnh nổi bật tại chương trình.

Trả lời